نرم افزار عینک سازی مخصوص عینک سازان

//نرم افزار عینک سازی مخصوص عینک سازان

توضیحات

نرم افزارهای جامع حسابداری ، انبارداری ، خرید فروش
ویژه عینک سازان ، فروشندگان و مراکز سنجش بینایی و کارگاه های عدسی تراشی

نرم افزار جامع ثبت سفارشات مشتری مخصوص بنکداری عدسی (عدسی های سفارشی )
ویژگی ها : مدیریت سفارشات – گروه بندی سفارشات – ارسال سفارش جهت ساخت عدسی – دریافت سفارش از شرکت سازنده – ثبت فاکتور فروش برای عینک ساز – تحویل عدسی به عینک ساز – گزارشات مدیریتی .
نرم افزار جامع عینک سازی مخصوص عینک سازان
ویژگی ها : صدور قبض طبی برای مشتری وکارگاه ساخت عدسی- وجود لیست عدسی ها باگروه بندی- امکان فروش عدسی قبل از خرید – چاپ برچسب قیمت برای فریم – امکان نصب سنسور ضد سرقت به همراه بارکد کالا توسط برنامه – سطح دسترسی کاربران – تعریف انواع بیمه و محاسبات آن – امکان محاسبه دستمزد عدسی تراش – محاسبه پورسانت کارمند و …